Hiển thị tất cả 20 kết quả

Show sidebar
Close

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh Phong Thạnh XTB 100D 150Kg

1.300.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 45*70 cm
Tải trọng: 150 Kg
VAT 10%: Không bao gồm
Bảo hành: 2 năm

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh 200Kg Phong Thạnh XTB 100DG

1.330.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 450 * 700 mm
Tải trọng: 200 Kg
VAT 10%: Không bao gồm
Bảo hành: 2 năm
Close

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh 200Kg Phong Thạnh XTB 100DN

1.400.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 455 * 710 mm
Tải trọng: 200 Kg
Vat 10%: Không bao gồm
Bảo hành: 2 Năm

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh 350Kg Phong Thạnh XTL 130DS

2.350.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 560 x 860 mm
Tải trọng: 350 Kg
Bảo hành: 2 Năm
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTL 200DS 4 Bánh 600Kg

3.350.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 780 * 1230 mm
Tải trọng: 600 Kg
Bảo hành: 2 Năm
VAT: Không bao gồm

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh 300Kg Phong Thạnh XTH 130N

1.750.000 
Dòng xe: Tay đẩy cố định
Kích thước sàn: 500 x 1000 mm
Tải trọng: 300 Kg
Bảo hành: 2 Năm
Vat: Không bao gồm
Close

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh 300Kg Phong Thạnh XTH 130L

1.830.000 
Dòng xe: Tay cố định
Kích thước sàn: 500 x 1160 mm
Tải trọng: 300 Kg
Bảo hành: 2 năm
VAT: Không bao gồm
Close

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh 300Kg Phong Thạnh XTH 130T

1.950.000 
Dòng xe: Tay đẩy cố định
Kích thước sàn: 500 x 1000 mm
Tải trọng: 300 Kg
Bảo hành: 2 năm
Vat: Không bao gồm
Close

Xe đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 200N

2.400.000 
Dòng xe: Tay Cố Định
Kích thước sàn: 580 * 1000 mm
Tải trọng: 500 Kg
Bảo hành: 2 năm
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 200L

2.590.000 
Dòng xe: Tay cố định
Kích thước sàn: 580 * 1260 mm
Tải trọng: 500 Kg
Bảo hành: 2 năm

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 200T

2.700.000 
Dòng Xe: Tay Cố Định
Kích Thước sàn: 580 * 1000 mm
Tải trọng: 500 Kg
Bảo hành: 2 năm
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 250S1

3.180.000 
Dòng Xe: Xe đẩy tay cố định
Kích thước sàn: 750 * 1200 mm
Tải trọng: 600 Kg.
Bảo hành: 24 Tháng.
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 250S2

3.500.000 
Dòng Xe: Tay Cố Định
Kích Thước Sàn: 750 * 1200 mm
Tải Trọng: 600 Kg
Bảo Hành: 2 Năm
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTB 100T2

1.750.000 
Dòng Xe: 2 tầng
Kích thước sàn: 450 * 700 mm
Tải trọng: 150 Kg
Bảo hành: 2 năm
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTB 100T3

2.200.000 
Dòng xe: 3 tầng
Kích thước sàn: 450 * 700 mm
Tải trọng: 150 Kg
Bảo hành: 2 Năm
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTL 130T2

2.750.000 
Dòng Xe: 2 tầng
Kích thước sàn: 560 * 860 mm
Tải trọng: 350 Kg
Bảo hành: 2 năm
Close

Xe Đẩy Phong Thạnh X370

890.000 
Dòng Xe:2 bánh
Kích thước sàn: 480 * 200(mm) 
Tải Trọng: 200 Kg
Bảo hành: 2 năm
Close

Xe Đẩy Phong Thạnh X370C

970.000 
Dòng Xe: Xe Đẩy Hàng 2 Bánh Kích thước sàn: 200 * 480 mm Tải trọng: 200 Kg Bảo hành: 2 năm
Close

Xe Đẩy Phong Thạnh X485

1.440.000 
Dòng Xe: 2 Bánh
Kích thước sàn: 220 * 560 mm
Tải Trọng: 300 Kg
Bảo hành: 2 năm
Close

Xe Đẩy Phong Thạnh X550

1.820.000 
Dòng xe: 2 bánh
Kích Thước sàn: 420 * 600 mm
Tải Trọng: 300 Kg
Bảo hành: 2 năm