Sản phẩm xe đẩy hàng 4 Bánh Phong Thạnh với các dòng sản phẩm chất lượng, đem đến nhiều sự lựa chọn dành cho khách hàng.

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Show sidebar

Xe Đẩy 4 Bánh 150Kg Phong Thạnh XTB 100D

1.430.000 

Xe Đẩy 4 Bánh 200Kg Phong Thạnh XTB 100DG

1.490.000  1.430.000 

Xe Đẩy 4 Bánh 200Kg Phong Thạnh XTB 100DN

1.510.000 

Xe Đẩy 4 Bánh 350Kg Phong Thạnh XTL 130DS

2.540.000 

Xe Đẩy 4 Bánh 600Kg Phong Thạnh XTL 200DS

3.640.000 

Xe Đẩy 4 Bánh 300Kg Phong Thạnh XTH 130N

1.900.000 

Xe Đẩy 4 Bánh 300Kg Phong Thạnh XTH 130L

1.980.000 

Xe Đẩy 4 Bánh 300Kg Phong Thạnh XTH 130T

2.120.000 

Xe Đẩy 4 Bánh 500Kg Phong Thạnh XTH 200N

2.590.000 

Xe Đẩy 4 Bánh 500Kg Phong Thạnh XTH 200L

2.800.000 

Xe Đẩy 4 Bánh 500Kg Phong Thạnh XTH 200T

2.920.000 

Xe Đẩy 4 Bánh Phong Thạnh XTH 250S1 600Kg

3.460.000 

Xe Đẩy 4 Bánh 600Kg Phong Thạnh XTH 250S2

3.800.000 

Xe Đẩy 2 Tầng 150Kg Phong Thạnh XTB 100T2

1.890.000 

Xe Đẩy 3 Tầng 150Kg Phong Thạnh XTB 100T3

2.370.000 

Xe Đẩy 2 Tầng 350Kg Phong Thạnh XTL 130T2

2.990.000