Sản phẩm xe đẩy hàng 4 Bánh Phong Thạnh với các dòng sản phẩm chất lượng, đem đến nhiều sự lựa chọn dành cho khách hàng.

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Show sidebar
Close

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh Phong Thạnh XTB 100D 150Kg

1.230.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 45*70 cm
Tải trọng: 150 Kg
VAT 10%: Không bao gồm
Bảo hành: 2 năm

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh Phong Thạnh XTB 100DG 200Kg

1.250.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 450 * 700 mm
Tải trọng: 200 Kg
VAT 10%: Không bao gồm
Bảo hành: 2 năm
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTB 100DN

1.350.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 455 * 710 mm
Tải trọng: 200 Kg
Bảo hành: 2 Năm

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTL 130DS

2.220.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 560 x 860 mm
Tải trọng: 350 Kg
Bảo hành: 2 Năm
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTL 200DS

3.130.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 780 * 1230 mm
Tải trọng: 600 Kg
Bảo hành: 2 Năm.

Xe đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 130N

1.680.000 
Dòng xe: Tay đẩy cố định
Kích thước sàn: 500 x 1000 mm
Tải trọng: 300 Kg
Bảo hành: 2 Năm
Xe đẩy Phong Thạnh XTH 130L
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 130L

1.730.000 
Dòng xe: Tay cố định
Kích thước sàn: 500 x 1160 mm
Tải trọng: 300 Kg
Bảo hành: 2 năm
Close

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH 130T

1.850.000 
Dòng xe: Tay đẩy cố định
Kích thước sàn: 500 x 1000 mm
Tải trọng: 300 Kg
Bảo hành: 2 năm
Close

Xe đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 200N

2.290.000 
Dòng xe: Tay Cố Định
Kích thước sàn: 580 * 1000 mm
Tải trọng: 500 Kg
Bảo hành: 2 năm
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 200L

2.450.000 
Dòng xe: Tay cố định
Kích thước sàn: 580 * 1260 mm
Tải trọng: 500 Kg
Bảo hành: 2 năm

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 200T

2.550.000 
Dòng Xe: Tay Cố Định
Kích Thước sàn: 580 * 1000 mm
Tải trọng: 500 Kg
Bảo hành: 2 năm
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 250S1

2.980.000 
Dòng Xe: Xe đẩy tay cố định
Kích thước sàn: 750 * 1200 mm
Tải trọng: 600 Kg.
Bảo hành: 24 Tháng.
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 250S2

3.300.000 
Dòng Xe: Tay Cố Định
Kích Thước Sàn: 750 * 1200 mm
Tải Trọng: 600 Kg
Bảo Hành: 2 Năm
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTB 100T2

1.650.000 
Dòng Xe: 2 tầng
Kích thước sàn: 450 * 700 mm
Tải trọng: 150 Kg
Bảo hành: 2 năm
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTB 100T3

2.100.000 
Dòng xe: 3 tầng
Kích thước sàn: 450 * 700 mm
Tải trọng: 150 Kg
Bảo hành: 2 Năm
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTL 130T2

2.600.000 
Dòng Xe: 2 tầng
Kích thước sàn: 560 * 860 mm
Tải trọng: 350 Kg
Bảo hành: 2 năm