srv_1

Giao hàng tận nơi

miễn phí

24-Months-Warranty

Bảo hành

24 tháng

srv_3

Sản phẩm

giá thành tốt

srv_2

Thanh toán

linh động

NEW ARRIVALS
Xe đẩy hàng tay gập
  • Xe đẩy hàng tay gập
  • Xe đẩy hàng tay cố định
  • Phụ kiện xe đẩy hàng
Close

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh Phong Thạnh XTB 100D 150Kg

1.230.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 45*70 cm
Tải trọng: 150 Kg
VAT 10%: Không bao gồm
Bảo hành: 2 năm

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh Phong Thạnh XTB 100DG 200Kg

1.250.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 450 * 700 mm
Tải trọng: 200 Kg
VAT 10%: Không bao gồm
Bảo hành: 2 năm
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTB 100DN

1.350.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 455 * 710 mm
Tải trọng: 200 Kg
Bảo hành: 2 Năm

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTL 130DS

2.220.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 560 x 860 mm
Tải trọng: 350 Kg
Bảo hành: 2 Năm
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTL 200DS

3.130.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 780 * 1230 mm
Tải trọng: 600 Kg
Bảo hành: 2 Năm.

Sản phẩm mới

Close

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh Phong Thạnh XTB 100D 150Kg

1.230.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 45*70 cm
Tải trọng: 150 Kg
VAT 10%: Không bao gồm
Bảo hành: 2 năm

Xe Đẩy Hàng 4 Bánh Phong Thạnh XTB 100DG 200Kg

1.250.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 450 * 700 mm
Tải trọng: 200 Kg
VAT 10%: Không bao gồm
Bảo hành: 2 năm
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTB 100DN

1.350.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 455 * 710 mm
Tải trọng: 200 Kg
Bảo hành: 2 Năm

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTL 130DS

2.220.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 560 x 860 mm
Tải trọng: 350 Kg
Bảo hành: 2 Năm
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTL 200DS

3.130.000 
Dòng xe: Tay đẩy gập được
Kích thước sàn: 780 * 1230 mm
Tải trọng: 600 Kg
Bảo hành: 2 Năm.

Xe đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 130N

1.680.000 
Dòng xe: Tay đẩy cố định
Kích thước sàn: 500 x 1000 mm
Tải trọng: 300 Kg
Bảo hành: 2 Năm
Xe đẩy Phong Thạnh XTH 130L
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 130L

1.730.000 
Dòng xe: Tay cố định
Kích thước sàn: 500 x 1160 mm
Tải trọng: 300 Kg
Bảo hành: 2 năm
Close

Xe đẩy hàng Phong Thạnh XTH 130T

1.850.000 
Dòng xe: Tay đẩy cố định
Kích thước sàn: 500 x 1000 mm
Tải trọng: 300 Kg
Bảo hành: 2 năm
Close

Xe đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 200N

2.290.000 
Dòng xe: Tay Cố Định
Kích thước sàn: 580 * 1000 mm
Tải trọng: 500 Kg
Bảo hành: 2 năm
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 200L

2.450.000 
Dòng xe: Tay cố định
Kích thước sàn: 580 * 1260 mm
Tải trọng: 500 Kg
Bảo hành: 2 năm

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTH 200T

2.550.000 
Dòng Xe: Tay Cố Định
Kích Thước sàn: 580 * 1000 mm
Tải trọng: 500 Kg
Bảo hành: 2 năm
Close

Xe Đẩy Hàng Phong Thạnh XTB 100T2

1.650.000 
Dòng Xe: 2 tầng
Kích thước sàn: 450 * 700 mm
Tải trọng: 150 Kg
Bảo hành: 2 năm
srv_1

Giao hàng siêu tốc

Chỉ trong 24h tại HCM

srv_2

Mua hàng siêu tiết kiệm

Rẻ hơn từ 10% – 30% giá thị trường

srv_3

Sản phẩm đạt chuẩn Quốc Tế

Mang thương hiệu Việt