Hiển thị tất cả 10 kết quả

Show sidebar

Bánh Xe Đẩy Phong Thạnh R100C

190.000  150.000 
- Đường kính: 100 mm - Độ dày bánh xe: 35 mm - Các dòng xe đẩy hàng: XTB 100D, XTB 100DG, XTB 100T2, XTB 100T3
Close

Bánh Xe Đẩy Phong Thạnh R100D

110.000 
Đường Kính: 100 mm
Độ Dày Bánh: 35 mm
Dòng xe: XTB 100D, XTB 100DG, XTB 100T2, XTB 100T3

Bánh Xe Đẩy Phong Thạnh L130C

180.000  135.000 
Đường kính: 130 mm Độ dày bánh xe: 40 mm Sử dụng cho các dòng xe: XTL 130DS, XTL 130T2

Bánh Xe Đẩy Phong Thạnh L130D

180.000  135.000 
Đường kính: 130 mm
Độ dày bánh xe: 40 mm
Dòng Xe Sử Dụng: XTL 130DS, XTL 130T2

Bánh Xe Đẩy Phong Thạnh H130C

180.000  135.000 
- Đường kính: 125 mm - Độ dày bánh xe: 38 mm - Sử dụng cho các dòng xe: XTH 130N, XTH 130L, XTH 130T

Bánh Xe Đẩy Phong Thạnh H130D

180.000  135.000 
- Đường kính: 125 mm - Độ dày bánh xe: 38 mm - Sử dụng cho các dòng xe: XTH 130N, XTH 130L, XTH 130T

Bánh Xe Đẩy Phong Thạnh H200C

235.000  170.000 
Đường kính bánh xe: 190 mm Độ dày bánh xe: 46 mm Sử dụng cho các dòng xe: XTH 200T, XTH 200N, XTH 200L

Bánh Xe Đẩy Phong Thạnh H200D

235.000  170.000 
+ Đường kính: 190 mm + Độ dày bánh xe: 46 mm + Sử dụng cho các dòng xe: XTH 200L, XTH 200T, XTH 200N

Bánh Xe Đẩy Phong Thạnh H250C

250.000  175.000 
Đường kính: 205 mm Độ dày bánh xe: 56 mm Sử dụng cho dòng xe: XTH 250S1, XTH 250S2

Bánh Xe Đẩy Phong Thạnh H250D

250.000  175.000 
Đường kính: 205 mm Độ dày bánh xe: 56 mm Sử dụng cho các dòng xe: XTH 250S1, XTH 250S2